Pravidla

Judo spadá do kategorie úpolových (koordinačních) sportů. Do této kategorie spadá také například box, sambo či zápas. Jedná se o otevřený souboj s cílem vychýlit soupeře z jeho přirozené rovnováhy a dostat ho jakoukoli povolenou technikou na plná záda.

V judu se dá tohoto výsledku docílit pomocí tzv. chvatů, a to v otevřeném souboji dvou aktérů. Další možností výhry je také zablokování a udržení soupeře na zádech, případně donucení soupeře se vzdát pomocí povolených technik škrcení či páčení loketního kloubu.

Přípravná fáze zápasu:

Oba aktéři mají předem určenou svou stranu zápasiště, do kterého smí vstoupit až po pozvání rozhodčího. Na hranici zápasiště a ochranné plochy se ukloní, a to směrem do zápasiště. Uvnitř této plochy se postaví do základní pozice v postoji čelem k sobě ve vzdálenosti dvou metrů. Po vyzvání rozhodčího si oba aktéři navzájem projeví úctu provedením úklonu (rei). Poté rozhodčí zahájí zápas slovem hadžime.

Průběh zápasu:

Rozhodčí může za jistých podmínek zápas pozastavit slovem mate. Oba aktéři v tu chvíli přeruší boj a opět se připraví do základní pozice v postoji na svou stranu zápasiště.

Provedení techniky rozhodčí boduje dvěma stupni:

ippon

 • Provedení techniky je dostatečně rychlé a kontrolované a soupeř dopadne na větší část zad
 • Získáním tohoto stupně zároveň aktér vyhrává zápas (= knock out)

wazari

 • Jeden z výše uvedených bodů není splněn
 • Aktér může za zápas získat neomezený počet tohoto ohodnocení
 • I přes získání většího počtu wazari se tento stupeň nikdy nevyrovná jednomu ipponu.

Konečná fáze zápasu

Rozhodčí vyhlásí vítěze a ten se ukloní směrem k joseki (ke stolku hlavního rozhodčího). Poté si aktéři podají ruce a oba čelem k sobě vycouvají ze zápasiště. Na hranici zápasiště a ochranné plochy se opět směrem do zápasiště ukloní.

Základní soutěžní pravidla juda:

Vzhledem k péči o zdraví závodníků jsou pravidla juda do jisté míry omezena, a to především v mládežnických kategoriích.

Mláďata a mladší žáci:

 • Doba zápasu 2 minuty
 • Doba držení (stejná pro všechny kategorie - 10 sekund = wazari, 20 sekund = ippon)
 • Nesmí chytat pod pásem
 • Nesmí chvaty z kolene nebo z kolen
 • Nesmí používat techniky žime waza ( škrcení) ani kansetsu waza (páčení)
 • Nesmí použít přechod „reiter“ a sankaku

Starší žáci:

 • Doba zápasu 3 minuty
 • Nesmí chvaty z kolene nebo z kolen (nehodnotí se)
 • V případě kansetsu waza (páčení) lze vyhlásit technický ippon
 • Když se závodník při žime waza (škrcení) nestihne vzdát a ztratí vědomí, nesmí již dál pokračovat v soutěži

Dorost:

 • Doba zápasu 4 minuty
 • Když se závodník při žime waza (škrcení) nestihne vzdát a ztratí vědomí, nesmí již dál pokračovat v soutěži

Kompletní pravidla juda