Klubové členství

Rozhodnete-li se stát členem Judo klubu Olomouc, je potřeba znát několik zásadních informací. Pro úplné začátečníky probíhají tréninky 2x týdně, a to vždy jednu hodinu (viz rubrika tréninky).

Zaplacením klubového příspěvku získává člen nejen oprávnění využívat služeb klubu do sytosti, ale také se zároveň stává pojištěným proti úrazu.

V první fázi tréninkového plánu (cca 6 měsíců) není potřeba kupovat výstroj judisty – kimono (tzv. judo-gi). V této fázi se judista učí základy etického kodexu chování, jenž je od tohoto sportu, vycházejícího z filozofie výchovy japonských samurajů, neodmyslitelný. Dále je zde kladen důraz na výuku koordinačních, gymnastických a pádových technik.

Ve druhé fázi si judista začíná pěstovat návyk na fyzický kontakt se sparring partnerem (tzv. Uke). V bojových sportech se tréninková forma sparringu používá jako jeden ze způsobů podpory a rozvoje dovedností právě tím, že simuluje podmínky ,,reality boje“. Výuka se zaměřuje nejprve na jednodušší techniky v boji na zemi (tzv. Ne waza), později přichází na řadu techniky v postoji (tzv. Tachi waza).

Každoročně je jeden víkend ke konci školního roku věnován zkouškám na vyšší pás (viz podrubrika Zkouška na vyšší pás).

Po celý rok probíhají soutěže, které jsou rozděleny na základě věkových kategorií a zkušenosti závodníků. Závodník JK Olomouc se smí oficiálního turnaje zúčastnit po absolvování alespoň 10 měsíců tréninkové přípravy. V rámci klubu však probíhají i uzavřené turnaje v technických dovednostech (vždy v rámci tréninku).

Po registraci a zaplacení členského poplatku se údaje odešlou Českému svazu juda ke zpracování. Ve výsledku získá judista registrační kartu, která je platná od data vystavení po konec prvního měsíce následujícího roku.

Ceny členství a platba

Roční členství * 3 200 Kč
Pololetní členství ** 1 600 Kč
Rodinné členství (roční) *** 2 600 Kč
Rodinné členství (pololetní) *** 1 300 Kč

* Roční členství má splatnost vždy jeden měsíc od registrace
** Pololetní členství má splatnost vždy jeden měsíc od registrace. V případě přesahu klubového členství do dalšího pololetí má člen povinnost zaplatit příspěvky do konce prvního měsíce činnosti v druhém pololetí.
*** Rodinné členství se vztahuje na 2 a více osob mající shodnou adresu trvalého bydliště, případně jsou-li v přímém příbuzenském vztahu

Bankovní spojení: 27-4183870217 / 0100
Variabilní symbol: Prvních 6 číslic z rodného čísla
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení
V případě dotazů ohledně členství kontaktujte trenéra Adama Suchánka: 777 345 609; adam.suchanek44@gmail.com

Registruj se