Náměty a připomínky

Chceme, aby všichni naši členové byli spokojeni jak po sportovní stránce, tak i po stránce lidské. Pokud máte připomínku k chodu Judo klubu Olomouc či nápad vedoucí k inovacím, zlepšení tréninkových podmínek ap., podělte se s námi. Budeme Vás kontaktovat.