Tělocvična Tererovo náměstí (Olomouc)

Tato skupina je určena pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. V první fázi tréninkového plánu (cca 6 měsíců) není potřeba kupovat výstroj judisty – kimono (tzv. judo-gi). V této fázi se judista učí základy etického kodexu chování, jenž je od tohoto sportu, vycházejícího z filozofie výchovy japonských samurajů, neodmyslitelný. Dále je zde kladen důraz na výuku koordinačních, gymnastických a pádových technik. Po zvládnutí této části se judista začíná učit povolené techniky juda. Výuka se zaměřuje nejprve na jednodušší techniky v boji na zemi (tzv. Ne waza), později přichází na řadu techniky v postoji (tzv. Tachi waza). Každoročně je jeden víkend ke konci školního roku věnován zkouškám na vyšší pás. Této skupiny se však týká především systém Poskládej si judo (viz pořádáme). Na konci 10 měsíců tréninkové přípravy rozhodne trenér skupiny o tom, kdo z judistů postupuje do vyšší skupiny pokročilých. Rozhodnutí se uskuteční na základě dosažených znalostí a věku dítěte.

Místo trénování: Tererovo náměstí 4, Olomouc
Čas tréninku: Pondělí a středa (16:00 – 17:00)
Hlavní trenér: Adam Suchánek | 777 345 609 | adam.suchanek44@gmail.com
Trenéři: Jan Mazan, Jakub Filípek

Adam Suchánek

Jan Mazan

Jan Mazan

Jakub Filípek

Jakub Filípek

Jan Mazan

Jakub Filípek