Tělocvična Tererovo náměstí

Tato skupina je určena pro ty, kteří se úspěšně dostanou přes skupinu pokročilých a účast na turnajích se pro ně stává pravidlem. Stále je zde kladen důraz na kodex chování a pravidelné trénování. Výuka je zde zaměřena především na vzájemná bojová utkání (tzv. randori), objíždění turnajů a výcvikových campů a v neposlední řadě zvyšování taktickotechnických znalostí. Standardní intenzita přípravy jsou tři tréninky týdně. Na základě vlastního sebeuvědomění a cílů jednotlivce je zde možnost nástupu do 6. ročníku sportovní třídy Fakultní školy na Tererově náměstí, s čímž se pojí docházka na tréninky i ráno před školou (viz výběr). Judo klub Olomouc je jediný klub v ČR, který má možnost využívat japonského trenéra Gena Yonenagu. Ten vystudoval obor Judo na jedné z nejprestižnějších vysokých škol v Tokiu. Po dosažení určitého věku (kategorie starší žáci) se judista rozhodne o přestupu do hlavní tréninkové skupiny JK Olomouc či do Old skulls.

Místo trénování: Tererovo náměstí 4, Olomouc
Čas tréninku:

Pondělí a středa (6:30 – 8:00 = výběr)
Úterý a čtvrtek (17:00 – 18:30)
Pátek (15:00 – 16:30)

Hlavní trenér: František Šmehlík | 731 683 689 | francois95@seznam.cz
Trenéři: Gen Yonenaga, Adam Suchánek, Marek Švestka

František Šmehlík

731 683 689
francois95@seznam.cz

František Šmehlík

Gen Yonenaga

Gen Yonenaga

Adam Suchánek

Adam Suchánek

Marek Švestka

Marek Švestka

František Šmehlík

731 683 689
francois95@seznam.cz

Gen Yonenaga

Adam Suchánek

Marek Švestka