Projekt CZ/PL

Popis projektu CZ/PL: JUDO INTEGRUJE (CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001640 judo intergruje)

Projekt CZ/PL má prostřednictvím meznárodní spolupráce v oblasti sportu vliv na rozvoj mladých lidí. Identifikuje nové příležitosti a odstraňuje bariéry. Hlavním cílem projektu je rozvoj mezilidských kontaktů a spolupráce dvou sportovních neziskových organizací, a to polského TS Gwardia Judo Opole a českého Judo klubu Olomouc. Ti se chystají společně organizovat vzdělávací a sportovní aktivity pro mladé lidi, což přispěje ke zvýšení intenzity spolupráce mezi příhraničními oblastmi.

Projekt je financován z prostředků EU

Judo klub Olomouc platí za sportovní oddíl, který vznikl v roce 1999 v Olomouci. V současné době tvoří nejrozšířenější členskou základnu v Olomouckém kraji čítající okolo 300 členů. Základna je sestavena jak z úplně nejmenších dětí, tak z dospělých sportovců. Klub je veden kolektivem mladých a kvalifikovaných trenérů, kteří mají za sebou bohaté závodní zkušenosti a kteří sledují aktuální trendy v evropském i asijském judu. Výsadou klubu je angažovanost jediného japonského trenéra v České republice Gena Yonenagy, jenž vystudoval trenérství juda na jedné z nejlepších univerzit v Tokiu. Hlavním cílem klubu je vychovávat úspěšné sportovce, udržovat u nich pravidelnou pohybovou aktivitu a pozitivně působit na děti a mládež.

Judistická sekce sportovního klubu Gwardia Opole má bohatou historii. Byla založena již v roce 1961. Zakladatelem a prvním trenérem je Longin Cholewa. V 80. a 90. letech minulého století vykazovala tato sekce značné úspěchy na mezinárodní úrovni, kdy vychovala olympionika a medailistu z Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. V září 2010 vzniká autonomní sdružení pod názvem Towarzystwo Sportoew Gwardia Opole. Kromě značných úspěchů na republikové úrovni se klub věnuje mladým lidem, kterým chce ukázat sport jako alternativu k lepšímu životu.

Zahajovací konference

Spolupráce byla zahájena konferencí a společným obědem představitelů, sportovců a rodičů. Na tomto shromáždění došlo ke slavnostnímu předání nových kimon, šusťákových souprav a sportovních bot s výšivkou logototypu programu. Akce byla propagována skrz sociální sítě, především skrze facebook, dále skrze oddílové webové stránky. Tato konference s následným společným tréninkem proběhla v domovské tělocvičně na Tererově náměstí v Olomouci, na jejíž dveřích visel plakát ve formátu A3 odkazující k projektu. Uvnitř tělocvičny byl umístěn jeden banner a jeden roll up na náklady projektu. Nad rámec byly vytvořeny další dva bannery na náklady sportovního klubu. Z akce vznikly fotografie, a to jak společné s vybranými bannery a roll upy, tak situační. Technická část tréninku probíhala v českém jazyce pod vedením trenéra olomouckého oddílu Jiřího Štěpána. Po ní následovaly cvičné boje tzv. randori mezi sportovci napříč oběma oddíly.


Kondiční příprava Harrachov

Po přelomu nového roku byla pro sportovce zorganizována kondiční příprava v horském letovisku Harrachov v Krkonoších. Sledovatelům sociálních sítí a veřejnosti byly poskytnuty zprávy a fotografie společně s novými bannery, které byly použity již při úvodní konferenci. Sportovci pro účely soustředění nosili nově koupené šusťákové soupravy. Součástí těchto souprav byly i nové výšivky s logotypem programu. Stejně tak obdrželi účastníci i nové sportovní boty, na něž byly nášivky přišity také. Cílem soustředění byla kondiční příprava s ohledem především na zvýšení rychlosti, síly a vytrvalosti. To probíhalo prostřednictvím běhu na lyžích a posilování. Součástí výcviku byla také technická příprava juda pod vedením japonského lektora Gena Yonenagy. Výuka pro české i polské sportovce probíhala v angličtině. Pan Yonenaga také mladé sportovce obeznámil s kulturními specifikami japonských obyvatel.

Pohár nadějí 2019

Ve dnech 8. – 10. 2. 2019 se v Olomouci uskutečnil turnaj pro kategorii dorostu (ročníky 2002 - 2004). Jednalo se o akci, na níž startovala dorostenecká špička z České republiky, Polska i Slovenska. V pátek od 14:00-19:00 proběhla akreditace turnaje, kde se všichni účastníci přihlásili k soutěži. Mezi 18:00 a 18:30 probíhalo oficiální vážení pro ubytované závodníky. Sportovní hala se chystala od 20:00 a připravena k soutěži byla 23:00. Bylo třeba postavit čtyři čtverce tatami. Na přípravě haly se podílela technická četa, která pomáhala zabezpečovat chod turnaje. Každé tatami mělo plazmovou televizi se speciálním programem ukazatel skóre. Kolem celého zápasiště byly rozmístěny mantinely pro ohraničení prostoru pro závodníky. V čele tělocvičny byl vyvěšen baner v rámci projektu a dva nad rámec projektu. Vedle byl postaven roll-up v rámci projektu. V sobotu probíhalo oficiální vážení od 8:00-9:00. Turnaj byl zahájen v 10:00. Ukončen byl v 16:30 slavnostním vyhlášením vítězů. Závodníci na prvních třech místech obdrželi medaile a diplomy s logem projektu. Pro vítěze byl připraven pohár. Následoval úklid tělocvičny a příprava tatami na nedělní tréninky, které měly proběhnout v zadní části haly. V hale se uskutečnil i společný oběd a večeře, stejně tak v neděli. Snídaně měli závodníci na svých hotelech. Nedělních tréninků se zúčastnila většina závodníků, kteří startovali v sobotu, včetně několika týmů z Polska a Slovenska. První trénink proběhl v časech 9:30-11:30. Druhý trénink 14:30-16:30. Poté následoval kompletní úklid tělocvičny a odvoz žíněnky.

Akce proběhla podle plánovaného harmonogramu. Turnaje se účastnilo přes 250 závodníků z Česka, Polska, Slovenska a Rakouska, což z něj činí jeden z nejlépe obsazených turnajů pro dorostence v ČR.

Turnaj Opole 2019

Spolupráce obou subjektů pokračovala v rámci projektu turnajem v Opole. Propagaci na rozpise diplomech atd. zabezpečil partner projektu Gwardia Opole. Náš klub zabezpečil propagaci vlastního banneru. Akce byla propagována skrz sociální sítě, především skrze facebook, dále skrze oddílové webové stránky. Následujíc soustředění ve Starém městě pod Sněžníkem a v Cetniewu, byly propagovány na pozvánkách a bannerech a rollapech v rámci soustředění. Propagace nad rámce projektu byla na akcích centrálních srazů pro Olomoucký kraj v měsíci červenci, oddílových táborech a turnaje pro děti v Olomouci.Na konci září se nad rámec projektu uskutečnila Velká cena Olomouce určená pro benjamínky do 9 a do 11 let a pro mladší žactvo. To dokonce bojovalo o poslední body v rámci kvalifikace na Přebor České republiky. Turnaj probíhal ve Sportovní hale Čajkaréna v Olomouci a zúčastnilo se ho na 130 závodníků z Česka a Polska. Olomoucká mládež zde často zaznamenala svůj první na větší soutěži. Hala byla vyzdobena bannery a roll upy související s projektem. Vzhledem k vysoké účasti klubových nováčků bylo na rámec projektu vyhotoveno dalších 100 kusů našívek s logotypem programu. Ten byl obsažen i na oficiální pozvánce pro kluby a na diplomech.

Letní příprava ve Starém Městě pod Sněžníkem a v polském OC Cetniewo

JK Olomouc se společně s klubem Gwardia Opole zapojil v létě do společných soustředěních ve Starém městě pod Sněžníkem na území České republiky a na území Polska ve městě Cetniewo (olympijské centrum). V rámci soustředění na Polské straně došlo ke zkrácení délky ze 14 dnů na 12 a to z důvodu nástupu do školy. V rámci zkvalitnění vedení tréninků se soustředění v Cetniewu na pozvání JK Olomouc zúčastnil Takafumi Maruyama trenér střední školy v Miyazaki a jeden jeho student Kotaro. (trenér Gen Yonenagy). Zajímavostí v rámci soustředění v Cetniewu bylo setkání se s dětmi a trenéry z Opavy, kteří zde měli společný tábor s dětmi z Raciborze pod názvem "sportovní tábor s Olympioniky" kde byli na straně Poláku olympijští medailisté (řecko římský zápas a šerm). Nejednalo se o judisty, proto jsme je v rámci jednoho tréninku techniky pozvali na společný trénink. Byla to obrovská zkušenost pro všechny zúčastněné. Sportovním cílem byla příprav na podzimní mistrovství republiky, světové poháry dorostenců a dorostenek, mistrovství Evropy a Světa pro kategorii juniorek.