JUDO Klub Olomouc: AKTUALITY

AKTUALITY

KLUBOVÉ ČLENSTVÍ (nábor)

- Rozhodnete-li se stát členem Judo klubu Olomouc, je potřeba znát několik zásadních informací. Pro úplné začátečníky probíhají tréninky 2x týdně, a to vždy jednu hodinu (viz rubrika tréninky).


- Zaplacením klubového příspěvku získává člen nejen oprávnění využívat služeb klubu do sytosti, ale také se zároveň stává pojištěným proti úrazu.


- V první fázi tréninkového plánu (cca 6 měsíců) není potřeba kupovat výstroj judisty – kimono (tzv. judo-gi). V této fázi se judista učí základy etického kodexu chování, jenž je od tohoto sportu, vycházejícího z filozofie výchovy japonských samurajů, neodmyslitelný. Dále je zde kladen důraz na výuku koordinačních, gymnastických a pádových technik.


- Ve druhé fázi si judista začíná pěstovat návyk na fyzický kontakt se sparring partnerem (tzv. Uke). V bojových sportech se tréninková forma sparringu používá jako jeden ze způsobů podpory a rozvoje dovedností právě tím, že simuluje podmínky ,,reality boje“. Výuka se zaměřuje nejprve na jednodušší techniky v boji na zemi (tzv. Ne waza), později přichází na řadu techniky v postoji (tzv. Tachi waza).


- Každoročně je jeden víkend ke konci školního roku věnován zkouškám na vyšší pás


- Po celý rok probíhají soutěže, které jsou rozděleny na základě věkových kategorií a zkušenosti závodníků. Závodník JK Olomouc se smí oficiálního turnaje zúčastnit po absolvování alespoň 10 měsíců tréninkové přípravy. V rámci klubu však probíhají i uzavřené turnaje v technických dovednostech (vždy v rámci tréninku).


- Po registraci a zaplacení členského poplatku se údaje odešlou Českému svazu juda ke zpracování. Ve výsledku získá judista registrační kartu, která je platná od data vystavení po konec prvního měsíce následujícího roku.

ZAREGISTRUJ SE ZDE

https://evidence.czechjudo.org/SignForm.aspx

Po registraci napiš e-mail o provedení registrace na adresu adam.suchanek44@gmail.com (trenér a koordinátor náboru)

TRÉNINKY:

Začátečníci: PO + ST (16.00 - 17.00; tělocvična Tererovo náměstí 4, Olomouc)
= Do této tréninkové skupiny spadá celý 1. stupeň ZŠ

Pohybová průprava: PO + ST (1630 - 17.30; tělocvična Gymnázium Čajkovského, Olomouc)
= Do této tréninkové skupiny spadají děti, které zatím nejsou žáky základní školy

3. 1) CENÍK

 Roční členství* …………………………… 3. 200 Kč
 Pololetní členství* …………..……………. 1. 600 Kč
 Rodinné členství (roční)***…...…………… 2. 600 Kč
 Rodinné členství (pololetní)*** .................... 1. 300 Kč

* Roční členství má splatnost vždy jeden měsíc od registrace
** Pololetní členství má splatnost vždy jeden měsíc od registrace. V případě přesahu klubového členství do dalšího pololetí má člen povinnost zaplatit příspěvky do konce prvního měsíce činnosti v druhém pololetí.
***Rodinné členství se vztahuje na 2 a více osob mající shodnou adresu trvalého bydliště, případně jsou-li v přímém příbuzenském vztahu

Bankovní spojení: 27-4183870217 / 0100
Variabilní symbol: Prvních 6 číslic z rodného čísla
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení
V případě dotazů ohledně členství kontaktujte hospodáře JK OL - Martin Hovorka: 775 982 243; mail@judoklubolomouc.cz

Přidáno: 23.06.2017 (09:49), Autor: Adam Suchánek

Konec školního roku

Tréninky ve zbytku školního roku probíhají do úterý 27.6. Ve středu 28.6. bude rozlučka se žíněnkou od 16:00 do 19:00 děti můžou přijít, budou se hrát hry, děti si mohou vyslechnout historky ze soustředění a turnajů z různých zemí světa a rozloučí se svým dojem pro školní rok 2016/2017. Ve čtvrtek 29.6. proběhne rozlučka venku s opékáním špekáčků a venkovními aktivitami s rodiči. Podrobnosti budou upřesněny.

Páskovací soustředění se koná od pátku 31.6. do neděle 2.7. Spí se na žíněnkách (karimatky a spacák s sebou!). Strava zajištěna. CENA SOUSTŘEDĚNÍ ČINÍ 600 Kč.

Závodní skupina dětí (Hlavní trenér František Šmehlík) - Zúčastnit se mohou všichni. Pásky budou dělat ti, jimž to bylo řečeno a kteří splňují podmínky vyhraných zápasů. Pokud někdo neví, jestli má či nemá dělat pásek, ať volá na číslo 731 683 689.

Skupina začátečníků (Hlavní trenér Jan Mazan) - všichni, kteří mají dosud bílý pásek si mohou na tomto soustředění zkusit svůj technický stupeň zvýšit!!!

Skupina náboru (Hlavní trenér Marek Švestka/Adam Suchánek) - Toto soustředění se jich netýká. Děti se mohou pokusit o vyšší pásek, až získají všechna čtyři písmenka.

s dotazy se, prosím, obraťte na trenéry svých skupin

František Šmehlík
Přidáno: 22.06.2017 (21:46), Autor: Adam Suchánek

Červen 2017

Judo není jen sport. Je to životní styl. Naučí tě chovat se k lidem s respektem a mít k nim úctu. Naučí tě pracovat v kolektivu rychle a efektivně. Naučí tě lépe zvládat problémy.

O tom, jak lze tyto hodnoty zúročit i mimo tatami se dozvíš v rozhovoru s trenérem JK Olomouc Adamem Suchánkem v červnovém čísle časopisu Age managment (str. 28-30)

http://age-management.cz/archiv

V blízké době od nás určitě očekávej informace z rekvalifikace olomouckých trenérů na vyšší stupeň, jehož se právě účastní Marek Švestka a Franta Šmehlík.

Také se momentálně koná Olympic training camp v Poreči s trenéry Jiřím Štěpánem a Genem Yonenagou.

Sleduj nás!
Přidáno: 11.06.2017 (11:34), Autor: Adam Suchánek